Musique et plus!

Glück im Leben-Mein Musik Lebensweg

Stefan Peer mit Freunden 353649 353649
353649 353649 Catégorie

22,50 CHF

incl. 8.1% de TVA et frais de port

Expédition : 2-4 jours

liste de morceaux + sons de démo

01
Der Franz der kann's (Marsch-Polka)
 - Interprète: Franz Posch & seine Innbrüggler
 - Komponist: Stefan Peer
02
Glück im Leben
 - Interprète: Claudia Heis, Wolfgang Schafferer, Georg Nolf, Ste
 - Komponist: Stefan Peer
03
Zirben Boarischer
 - Interprète: Claudia Heis, Otto Ehrenstrasser, Reinhard Ehrenst
 - Komponist: Stefan Peer
04
Auf geht's Friedl
 - Interprète: Franz Posch & seine Innbrüggler
 - Komponist: Stefan Peer
05
Fini Walzer
 - Interprète: Reinhard Ehrenstrasser, Otto Ehrenstrasser, Claudi
 - Komponist: Stefan Peer
06
Mit Schwung ins Leben
 - Interprète: Franz Posch, Stefan Peer (Harmonika Duo), Otto Ehr
 - Komponist: Stefan Peer
07
Guff Boarischer
 - Interprète: Christof Kriner, Claudia Heis, Wolfgang Brugger, S
 - Komponist: Stefan Peer
08
Barbara Walzer
 - Interprète: Franz Posch & seine Innbrüggler
 - Komponist: Stefan Peer
09
Lisa Hauser Polka
 - Interprète: Stefan Peer, Christof Kriner
 - Komponist: Stefan Peer
10
Dem Martin zur Ehr
 - Interprète: Liabste Weis-Partie, Die
 - Komponist: Stefan Peer
11
Flott unterwegs
 - Interprète: Reinhard Ehrenstrasser, Bertram Posch, Georg Nolf,
 - Komponist: Stefan Peer
12
Herzenswalzer
 - Interprète: Claudia Heis, Wolfgang Brugger, Wolfgang Schaffere
 - Komponist: Stefan Peer
13
Auf geht's Wolfi
 - Interprète: Franz Posch & seine Innbrüggler
 - Komponist: Stefan Peer
14
50er Weis
 - Interprète: Stefan Peer (Solo Harmonika)
 - Komponist: Stefan Peer
15
Hanna Walzer
 - Interprète: Otto Ehrenstrasser, Reinhard Ehrenstrasser, Georg
 - Komponist: Stefan Peer
16
Böhmische Sehnsucht
 - Interprète: Franz Posch & seine Innbrüggler
 - Komponist: Stefan Peer
17
Philadelphy Walzer
 - Interprète: Claudia Heis, Wolfgang Schafferer, Georg Nolf, Ste
 - Komponist: Stefan Peer
18
Auf und davon
 - Interprète: Wolfgang Brugger, Bertram Posch, Georg Nolf, Stefa
 - Komponist: Stefan Peer
19
Beim Weindler
 - Interprète: Reinhard Ehrenstrasser, Otto Ehrenstrasser, Georg
 - Komponist: Stefan Peer
20
Böhmisch g'spielt
 - Interprète: Franz Posch & seine Innbrüggler
 - Komponist: Stefan Peer
21
Der Zeitlose
 - Interprète: Claudia Heis, Reinhard Ehrenstrasser, Otto Ehrenst
 - Komponist: Stefan Peer
22
Schöne Erinnerungen
 - Interprète: Franz Posch & seine Innbrüggler
 - Komponist: Stefan Peer
23
Der Verschollene
 - Interprète: Claudia Heis, Otto Ehrenstrasser, Reinhard Ehrenst
 - Komponist: Stefan Peer
24
Verena Walzer
 - Interprète: Franz Posch & seine Innbrüggler
 - Komponist: Stefan Peer
25
Dem Gottlieb zur Ehr
 - Interprète: Stefan Peer (Solo Harmonika)
 - Komponist: Stefan Peer
26
Stille Zeit
 - Interprète: Michael Peer (Harfe), Stefan Peer
 - Komponist: Stefan Peer

Produit menu