Musique et plus!

Eifach gueti Musig!

Brunner - Wicky - Gisler - Alder - Dünner - Ribary 28499 28499 , , ,

25,00 CHF

incl. 8.1% de TVA et frais de port

Expédition : 2-4 jours

liste de morceaux + sons de démo

01
Auf nach Frutigen
 - Interprète: Carlo Brunner- René Wicky - Franz Gisler - Walter
 - Komponist: Franz Gisler
02
Dr Alpekönig
 - Interprète: Carlo Brunner- René Wicky - Franz Gisler - Walter
 - Komponist: Carlo Brunner
03
Leicht und flüssig
 - Interprète: Carlo Brunner- René Wicky - Franz Gisler - Walter
 - Komponist: René Wicky
04
Simon
 - Interprète: Carlo Brunner- René Wicky - Franz Gisler - Walter
 - Komponist: Fritz Dünner
05
Champagner-Schottisch
 - Interprète: Carlo Brunner- René Wicky - Franz Gisler - Walter
 - Komponist: Jost Ribary
06
Of em Schlychweg
 - Interprète: Carlo Brunner- René Wicky - Franz Gisler - Walter
 - Komponist: Walter Alder
07
Für Dich allein
 - Interprète: Carlo Brunner- René Wicky - Franz Gisler - Walter
 - Komponist: Carlo Brunner
08
Zugerland-Schottisch
 - Interprète: Carlo Brunner- René Wicky - Franz Gisler - Walter
 - Komponist: René Wicky
09
A dr Schuelhusiweiig z'Urnäsch
 - Interprète: Carlo Brunner- René Wicky - Franz Gisler - Walter
 - Komponist: Walter Alder
10
Carlo's Geburtstag
 - Interprète: Carlo Brunner- René Wicky - Franz Gisler - Walter
 - Komponist: Franz Gisler
11
Dr Frechdachs
 - Interprète: Carlo Brunner- René Wicky - Franz Gisler - Walter
 - Komponist: Jost Ribary
12
In der Uertenstube
 - Interprète: Carlo Brunner- René Wicky - Franz Gisler - Walter
 - Komponist: René Wicky
13
Leo's Chnöpfli
 - Interprète: Carlo Brunner- René Wicky - Franz Gisler - Walter
 - Komponist: Fritz Dünner
14
Tubakpfiffe-Schottisch
 - Interprète: Carlo Brunner- René Wicky - Franz Gisler - Walter
 - Komponist: Carlo Brunner
15
De Holzwurm
 - Interprète: Carlo Brunner- René Wicky - Franz Gisler - Walter
 - Komponist: Jost Ribary
16
Du verbrännti Zaine
 - Interprète: Carlo Brunner- René Wicky - Franz Gisler - Walter
 - Komponist: Fritz Dünner

Produit menu