Musique et plus!

ächt fägnäscht

fägnäscht, schwyzerörgeli quartett 4882675 4882675
4882675 4882675 Catégorie

27,50 CHF

incl. 8.1% de TVA et frais de port

Expédition : 2-4 jours

liste de morceaux + sons de démo

01
Es fägnäschtet
 - Interprète: schwyzerörgeli quartett fägnäscht
 - Komponist: Manuel Jaggi
02
Jack Dänu
 - Interprète: schwyzerörgeli quartett fägnäscht
 - Komponist: Martin Kobel
03
Im Chrüz z'Frutige
 - Interprète: schwyzerörgeli quartett fägnäscht
 - Komponist: Abraham Zumkehr
04
Bir Christine u Aschi ir Trube
 - Interprète: schwyzerörgeli quartett fägnäscht
 - Komponist: Manuel Jaggi
05
D'Latärne
 - Interprète: Jodler-Quartett 4spännig
 - Komponist: Ernst Gyger
06
Bass-Sound ar Chilegass
 - Interprète: schwyzerörgeli quartett fägnäscht
 - Komponist: Stefan Bühler
07
Üsi glücklechschti Zyt
 - Interprète: schwyzerörgeli quartett fägnäscht
 - Komponist: Toni Theiler
08
Michelle
 - Interprète: schwyzerörgeli quartett fägnäscht
 - Komponist: Martin Kobel
09
Waldverspräche
 - Interprète: Jodler-Quartett 4spännig
 - Komponist: M: Paul Schreiber / T: Hanny Schenker-Brechbühl
10
Joghurt u Früchtli
 - Interprète: schwyzerörgeli quartett fägnäscht
 - Komponist: Manuel Jaggi
11
Zämegflickt
 - Interprète: schwyzerörgeli quartett fägnäscht
 - Komponist: Manuel Jaggi
12
Gluck Gluck Schottisch
 - Interprète: schwyzerörgeli quartett fägnäscht
 - Komponist: Chaschbi Gander
13
Liechtli am Wäg
 - Interprète: Jodler-Quartett 4spännig
 - Komponist: M: Paul Schreiber / T: Hanny Schenker-Brechbühl
14
Schweizermeister 2000
 - Interprète: schwyzerörgeli quartett fägnäscht
 - Komponist: Martin Kobel
15
Sandra u Ürsu
 - Interprète: schwyzerörgeli quartett fägnäscht
 - Komponist: Adrian Krebs
16
Kuh-li Musig
 - Interprète: schwyzerörgeli quartett fägnäscht
 - Komponist: Katrin Wymann
17
Im Parkhus isch es gmüetlech
 - Interprète: schwyzerörgeli quartett fägnäscht
 - Komponist: Manuel Jaggi
18
Chlyni Wunder
 - Interprète: Jodler-Quartett 4spännig
 - Komponist: Adolf Stähli
19
Potz Heimat Schottland
 - Interprète: schwyzerörgeli quartett fägnäscht
 - Komponist: Christoph Häni
20
Typisch Trachtenguppe Lyss
 - Interprète: schwyzerörgeli quartett fägnäscht
 - Komponist: Martin Kobel
21
Isabelle
 - Interprète: schwyzerörgeli quartett fägnäscht
 - Komponist: Martin Kobel
22
Rotznase
 - Interprète: schwyzerörgeli quartett fägnäscht
 - Komponist: Manuel Jaggi

Produit menu