Music and more!

Dr Örgelidokter

NAUER,MARTIN 0091572CSR 0091572CSR ,
0091572CSR 0091572CSR Categories ,

27,50 CHF

incl. 8.1% VAT and shipping costs

Shipping: 2-4 Days

Similar recordings

song list + demo sounds

01
Auf einsamen Wegen (Marsch)
 - Interpret: Martin Nauer
 
02
In Märtel's Bude (Ländler)
 - Interpret: Martin Nauer
 
03
Annäli's Abschied (Schottisch)
 - Interpret: Martin Nauer
 
04
Muggetanz (Mazurka)
 - Interpret: Martin Nauer
 
05
Schön stah bliibe (Polka)
 - Interpret: Martin Nauer
 
06
Typisch Joseph Stump (Ländler)
 - Interpret: Martin Nauer
 
07
Gruss aus Schönenbuch (Ländler)
 - Interpret: Martin Nauer
 
08
Basel-München (Marsch)
 - Interpret: Martin Nauer
 
09
Bismarck (Walzer)
 - Interpret: Martin Nauer
 
10
Erinnerung an J. Stump (Schottisch)
 - Interpret: Martin Nauer
 
11
Älpler's Feierabend (Ländler)
 - Interpret: Martin Nauer
 
12
's Gitzitrichäli (Mazurka)
 - Interpret: Martin Nauer
 
13
Abschied der Gladiatoren (Marsch)
 - Interpret: Martin Nauer
 
14
Abenddämmerung (Polka)
 - Interpret: Martin Nauer
 
15
Kugelrund (Schottisch)
 - Interpret: Martin Nauer
 
16
Auf der Wanderung (Ländler)
 - Interpret: Martin Nauer
 
17
Auf Irrwegen (Polka)
 - Interpret: Martin Nauer
 
18
Cygler-Gmüet (Mazurka)
 - Interpret: Martin Nauer
 

Product menu