Music and more!

4x Rees Gwerder

Gwerder Rees PT21109 PT21109
PT21109 PT21109 Category

39,50 CHF

incl. 8.1% VAT and shipping costs

Shipping: 2-4 Days

Similar recordings

song list + demo sounds

CD 1 of 4

01
Dr Rigitüüfel
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
02
Am Theresli z'Lieb
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
03
Männertreu
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
04
Mäge Pass Uf!
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
05
Büchelgsätzli
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
06
Hundener Schottisch
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
07
Risi's Abschied vom Dürräbodä
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
08
Am Eidg. Hoselupf In Schwyz
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
09
Dr Jörätönul
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
10
Büchelgsätzli
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
11
Echo Vom Pragelpass
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
12
Em Ruedi Sin Tanz
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
13
Mütsche Geischt
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
14
Bim Rees Vor Em Huus
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 

CD 2 of 4

01
Morgeluft
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
02
Bim z'Härdfahre
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
03
Bergbureläbe
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
04
Uf Em Ofebänkli
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
05
Echo Vom Höllloch
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
06
Echo Vom Gängeriberg
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
07
Uf Em Tätschlibodä
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
08
Echo Vom Geisshimmel
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
09
Im Wildheu
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
10
Dr Hüritaler
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
11
Echo Vom Chaiserstock
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
12
Arther Sennechilbi
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
13
Vom Noe Us Dr Arche
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
14
Bim Hansli I Dr Gartelaube
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
15
'S Butze Unghüür
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
16
De Beerivogel
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
17
Die Luschtige Illgauer
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
18
Mir Zwei Uf Em Bänkli
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
19
Am Chlausenegg
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
20
Dr Wildbrettler
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
21
Riemestalder Chilbi
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
22
Bim Sepp Im Schächägrund
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
23
De Zenali
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
24
Dr Alt Gersauer
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
25
'S Vogel-Lisi
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
26
Es Buuräbüebli
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
27
Vo Luzern Gäge Weggis Ue
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
28
De Sepp Sött Ga Mälche
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
29
Gäli Vögeli
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
30
Auf Brautschau
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
31
Es Buuret
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 

CD 3 of 4

01
Echo Vom Geisshimmel
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
02
Vom Oktoberfäscht Zrugg
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
03
E Chli En Giftigä
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
04
Multiforsa-Ländler
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
05
Gerold Im Schuss
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
06
Bim Rees Am Heuet
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
07
Geisschäle Schottisch
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
08
'S Arther Grüessli
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
09
Im Adler z'Küssnacht
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
10
Bim Oski z'Truebschachen
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
11
Am Walchwiler Bärgfäscht
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
12
Im Wygärtli
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
13
Ohni Buess Überhocket
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
14
Morgeluft
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 

CD 4 of 4

01
Dr Chüefer
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
02
Bim Dominsch Am Süügradefäscht
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
03
In Bester Laune
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
04
Bim Alex Im Landhus
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
05
Echo Vom Höllloch
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
06
Bim Letschtä Schluck
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
07
'S Alt Örgeli
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
08
Im Wildheu
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
09
Us Dr Schweizi
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
10
Urner Bödeler
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
11
Gruess Vom Utebärg
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
12
Dr Eigeler
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
13
Über's Rufitobel
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 
14
Dr Saagefieler
 - Interpret: Schwyzerörgeliduo Rees Gweder
 

Product menu